Besplatni udžbenici

Besplatni udžbenici

 

Šta sadrži komplet

Za đake od prvog do četvrtog razreda osnovne škole komplet koji kupuje država sastoji se od udžbenika za predmete: matematika, srpski (maternji) jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet.

Starijim osnovcima, od petog do osmog, dodeljuju se besplatne knjige za matematiku, srpski (maternji) jezik, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.

Svaka škola poseduje određen broj kompleta koje može da ustupi deci na korišćenje i kad se posao oko nabavke besplatnih udžbenika završi. To je urađeno da deca koja zavređuju besplatne udžbenike ne bi ostala uskraćena zbog nekih administrativnih procedura, jer na primer, roditelji ne uspeju blagovremeno da donesu odgovarajuće potvrde na osnovu kojih đacima sleduju udžbenici od države.

Škole su u obavezi da iz biblioteke na revers detetu ustupe komplet koji će đak vratiti na kraju školske godine, ako već nije na vreme konkurisao i dobio besplatne udžbenike.

Zašto nisu obezbeđeni udžbenici za sve predmete? Postoji li neko logično objašnjenje?

Similar Posts