Besplatni udžbenici

Besplatni udžbenici

Školi se kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja sledeća dokumentacija:

za učenike, iz socijalno/materijalno ugroženih porodica – primaoce novčane socijalne pomoći, rešenje kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći.

za učenike koji su treće i svako naredno rođeno dete, koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta se prilaže za svako dete. Za učenike koji su treće ili svako naredno rođeno dete, a u istoj su školi, potvrda nije potrebna.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (oni koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu) nikakva dokumentacija nije potrebna.

Za sve učenike potrebna je molba školi u kojoj je jasno naveden razred za koji se učenik prijavljuje.

Poslednji rok za prijavu je 15. mart 2018. godine

Similar Posts