Krsna slava

Krsna slava je karakteristična samo za Srbe. Predstavlja deo nasleđa još iz vremena paganizma i sastavni je deo srpske kulture.

 

Srbi su bili mnogobožački narog i pored vrhovnog...

Sveta Petka

Sveta Petka – Prepodobna mati Paraskeva

Sveta Petka se u mnogim porodicama proslavlja kao krsna slava.

27. oktobar – Prepodobna mati Paraskeva – Sveta Petka –...