sveta prepodobna ksenija

Sveta prepodobna Ksenija

Sveta prepodobna Ksenija Petrogradska

Crkva slavi spomen Blaženoj Kseniji 6.februara. Rođena u Rimu kao jedinica ćerka znamenitog senatora.

Privučena ljubavlju Hristovom ne htede stupati...