BOŽIĆ, BOŽIĆ BATA

Danas celim svetom
Heruvimi lete
Danas će se rodit’
Hristos malo dete.

Danas nema tuge
Danas boli ćute
Sve su danas misli naše
Nebu podignute.

Današnja je noćca
Od suvoga zlata –
Božić, božić bata!

Danaske se brišu
Nehotični gresi
Danaske se duša
Rajskim mirom reši.

Danas melem sveti
Svaki nedug celi
Danaske se oproštenje
I prima i deli.

Danaske je svetu
Nova svetlost data –
Božić, božić bata!

Topla nam je soba
Tople su nam grudi:
Svud su naša braća
Gde su dobri ljudi.

Voštanica gori
Slama je prosuta,
A “Roždestvo” pevaćemo
Po stotinu puta.

Evo, već i vertep –
Otvarajte vrata –
Božić, božić, bata.

Jovan Jovanović Zmaj

Similar Posts