Budzetske uplate

Budžetske uplate

OBAVEŠTENJE O SOCIJALNIM DAVANJIMA

Dokumenta za roditeljski dodatak

21.10.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za septembar 2019.

19.10.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za septembar 2019.

19.10.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za septembar 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.10.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za septembar 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

18.10.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za septembar 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.09.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za avgust 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.09.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za avgust 2019.

20.09.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za avgust 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.09.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za avgust 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.09.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za avgust2019.

23.08.

Isplata privremene novčane naknade za jul 2019. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.

22.08.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2019. za Srbiju.

21.08.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za jul 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

21.08.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jul 2019.

21.08.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za jul 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

21.08.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jul 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.08.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za jul 2019.

19.07.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

Iznos roditeljskog dodatka

19.07.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

Cenzus za dečiji dodatak

19.07.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.07.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jun 2019.

Dokumenta za dečiji dodatak

20.06.

Isplata privremene novčane naknade za мај 2019. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.

19.06.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za мај 2019. za Srbiju.

Iznos dečijeg dodatka

20.06.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za мај 2019.

19.06.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.06. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

18.06.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

 

Dokumentacija za socijalnu pomoć

 

Similar Posts