Budzetske uplate

Budžetske uplate

OBAVEŠTENJE O SOCIJALNIM DAVANJIMA

Cenzus za dečiji dodatak

Dokumenta za dečiji dodatak

Iznos dečijeg dodatka

Dokumenta za roditeljski dodatak

Iznos roditeljskog dodatka

19.07.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.07.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.07.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.07.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jun 2019.

20.06.

Isplata privremene novčane naknade za мај 2019. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.

19.06.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za мај 2019. za Srbiju.

20.06.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za мај 2019.

19.06.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.06. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

18.06.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

23.05.

Isplata privremene novčane naknade za april 2019. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije

23.05.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za april 2019. godine

22.05.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april 2019. godine za Srbiju

21.05.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za april 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

21.05.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za april 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

21.05.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za april 2019.godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

20.05.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za april 2019. godine

23.04.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mart 2019. godine

20.04.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za mart 2019. godine

19.04.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za mart 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

19.04.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za mart 2019.godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

19.04. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za mart 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

23.03.

Isplata privremene novčane naknade za februar 2019. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije

22.03.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za februar 2019. godine za Srbiju

20.03.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za februar 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

20.03.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za februar 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

20.03.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za februar 2019.godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

20.03. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za februar 2019. godine

20.03. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za februar 2019. godine

02.03.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za decembar 2018. i januar 2019. godine za Kosovo i Metohiju

02.03.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2018. i januar 2019.godine za Kosovo i Metohiju

02.03.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2018. i januar 2019. godine za Kosovo i Metohiju

23.02.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za januar 2019. godine za Srbiju

21.02.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za januar 2019. godine

21.02.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za januar 2019. godine za Srbiju

21.02.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za januar 2019. godine za Srbiju

21.02.

Isplata privremene novčane naknade za januar 2019. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije

20.02.

Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za januar 2019. godine za Srbiju

20.02.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za januar 2019. godine

19.01.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za decembar 2018. godine za Srbiju

19.01.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za decembar 2018. godine

18.01.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za decembar 2018. godine

18.01.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2018. godine za Srbiju

18.01.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2018. godine za Srbiju

Danas, 24.12.2018. godine je obljavljen kao datum isplate dečijeg i roditeljskog dodatka za novembar za centralnu Srbiju 22.12.2018.

Dokumentacija za socijalnu pomoć

 

Similar Posts