Cenzus za dečiji dodatak

Cenzus za dečiji dodatak od 01.07.2019. godine iznosi… Usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

 

Cenzus za dečiji dodatak od 01.07.2019. godine iznosi…>>

Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (01.07.2019.)

Na osnovu čl. 32. i 33. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom Vlada je donela Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka, koja je stupila je na snagu 13. jula 2018. godine.

Ostvarivanje prava na dečiji dodatak u skladu sa novim Zakonom 

Podsećamo da, počev od školske 2018/2019. godine, shodno članu 33. stav 4. Zakona, korisnici dečijeg dodatka čija su deca redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu u septembru 2019. godine ostvaruju pravo na još jedan dečiji dodatak.

Visina dečijeg dodatka

 

Koja dokumenta za roditeljski dodatak – Materinski dodatak su potrebna?

Koliki je iznos roditeljskog dodatka?

Za razliku od roditeljskog dodatka koji je pravo roditelja, dečji dodatak je pravo deteta. Na to upućuju i same zakonske odredbe (“dečji dodatak pripada detetu…” ), a potvrđuje i stav Vrhovnog kasacionog suda:

“Dečiji dodatak predstavlja deo troškova koji se odnose na mesečne potrebe svakog deteta, kojim se doprinosi ostvarivanju boljeg životnog standarda deteta, pa sredstva od dečjeg dodatka pripadaju detetu na čije se ime isplaćuju, a ne roditelju kome se isplaćuju”.

Dečiji dodatak je pravo predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pročitajte još

Dokumenta za dečiji dodatak koja se prilažu uz zahtev za ostvarenje prava na dečiji dodatak

Ko ima pravo na dečiji dodatak?

Iznos dečijeg dodatka

Isplata…

Pravo na dečiji dodatak ima jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

Similar Posts