Dokumenta za dečiji dodatak

 

Mislim da ste posle pročitanog spiska automatski odustali od prikupljanja dokumenata. Sačekajte, razmislite malo. Da vidimo šta kaže ekonomična žena:
Dečiji dodatak prosečno iznosi 2.700,00 po detetu. Za dvoje dece je to cifra od 5.500,00 dinara mesečno.

“Kakva beda!”; “Neka oni njihovu decu nahrane sa tim parama!”; “Sramota!”, reći ćete vi.

Polako, sada racio stupa na scenu.

5.500,00 dinara X 12 meseci je 66.000,00 dinara. Kada taj iznos podelimo sa 120,00 dinara, dobijamo cifru od 550 evra godišnje.

Za taj novac možete deci platiti ekskurzije ili rekreativne nastave; možete ih obuti na godišnjem nivou; možete im kupiti, više nego pristojan, računar; odvesti ih na odmor… Jedna od ovih stavki može biti pokrivena:)

Dokumenta za dečiji dodatak

Činjenicu da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju odnosno ne poseduju nepokretnost podnosilac zahteva dokazuje jednim od sledećih dokaza:

1) izvodom iz zemljišnih knjiga – vlasnički list;

2) ugovorom o kupovini nepokretnosti;

3) rešenjem Republičke uprave javnih prihoda;

4) uverenjem Republičkog geodetskog zavoda;

5) ugovorom o korišćenju stana.

Olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava…>>

Similar Posts