Hedi Lamar

Na današnji dan rođena je Hedi Lamar, američka glumica i pronalazačica. Emigrirala je iz Austrije u Ameriku, ali iako je igrala u nekoliko filmova i značajno privukla pažnju na sebe kao glumicu, njena najveća zasluga ostaju patenti koje je ostavila.

Hedi Lamar (engleski: Hedy Lamarr) je bila američka glumica, rođena 9. novembra 1914. godine u Beču, a preminula 19. januara 2000. godine u Altamont Springsu (Florida). Dok je živela u Austriji bila je poznata kao Hedvig Eva Marija Kisler da bi u Americi svoje ime promenila u Hedi Lamar.

Maks Rajnhart, čuveni filmski i pozorišni reditelj, izjavljivao je da je Hedi Lamar najlepša žena u Evropi. Kada je emigrirala u Ameriku, o njoj se pisalo kao “najlepšoj ženi na filmu”. Iako su joj glumački kvaliteti nesporni, veći značaj, od njenih filmskih ostvarenja, predstavljaju patenti ove holivudske filmske dive. Danas, možemo reći, da je Hedi Lamar, bila pionir bežičnih komunikacija i da se proizvodi koji koriste njen patent, nalaze u svakoj kući.

Hedi Lamar je bila pionirka bežičnih komunikacija, a njen “sistem tajnih komunikacija” uspešno je protiv nacista primenjivala vojska Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svetskom ratu. Godine 1941. zajedno sa Džordžom Antejlom, registrovala je patent tehnologije proširenog spektra, koje je nakon 10 godina počela da koristi američka mornarica da bi se ubrzo proširio na čitavu vojsku. Nagli razvoj digitalnih komunikacija, bez patenta Hedi Lamar, ne bi bio moguć. Njen patent se uspešno primenjuje kod mobilnih telefona, faks aparata i svih bežičnih uređaja.

Nemačka, Švajcarska i Austrija 9.novembar kao dan njenog rođenja obeležavaju kao Dan pronalazača

Živela je 86 godina, bila je majka troje dece, snimila je preko 30 filmova i imala je 7 brakova.

Similar Posts