Isplata novčane socijalne pomoći

21.01.

Isplata  za decembar 2019. za Srbiju.

20.11.

Isplata  za oktobar 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.


19.10.
Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za septembar 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

 

19.07.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jun 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

21.05.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za april 2019.godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

20.03.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za februar 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju

19.12.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za novembar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju

 

20.11.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za oktobar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju

Prema odredbama Rešenja o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 88/2016) koje se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za oktobar 2016. godine osnovica za utvrđivanje visine novčane socijalne pomoći, koja je usklađena sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci od 1. oktobra 2016. godine iznosi 7.946,00 dinara, nominalni iznosi novčane socijalne pomoći utvrđuju se:

1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 7.946,00 dinara;

2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 3.973,00 dinara;

3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 2.384,00 dinara.

Novac se podiže iskjučivo preko Poštanske štedionice. Namenski račun se otvara po službenoj dužnosti.

SamoŽena.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce o temama kao što je Dokumentacija za socijalnu pomoć.

Kako ostvariti pravo na Novčanu socijalnu pomoć

Similar Posts