Isplata penzija

Penzioner je dužan da prijavi promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo.

Ako je preminuli radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.

Ukoliko je imao potvrđen staž u bivšim jugoslovenskim republikama, priložiti potvrdu ili listing sa registrovanim podacima.

Porodični penzioner može ući u osiguranje po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, s tim da mesečna ugovorena naknada mora biti niža od iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju.

Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

Isplata penzija

Poštanska štedionica

Datumi isplate:

25.11.

Isplata drugog dela penzija za oktobar 2019. za korisnike PIO Fonda.

09.11.

Isplata prvog dela penzija za oktobar 2019. za korisnike PIO Fonda.

04.11.

Jednokratna isplata za sve kategorije penzionera u iznosu od 5.000 dinara.

02.11.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za oktobar 2019.

25.10.

Isplata drugog dela penzija za septembar 2019. za korisnike PIO Fonda.

10.10.

Isplata prvog dela penzija za septembar 2019. za korisnike PIO Fonda.

05.10.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za septembar 2019.

02.10.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za septembar 2019.

Zaposleni II deo za avgust

25. septembar – preko tekućih računa

24. septembar – na kućne adrese

24. septembar – na šalterima pošta

10.09.

Isplata prvog dela penzija za

avgust 2019. za korisnike PIO Fonda.

Zaposleni II deo za jul

24. avgust – preko tekućih računa

26. avgust – na kućne adrese

26. avgust – na šalterima pošta

10.08.

Isplata prvog dela penzija za jul 2019. za korisnike PIO Fonda.

06.08.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za jul 2019.

Zaposleni II deo za jun

25. jul – preko tekućih računa

25. jul – na kućne adrese

25. jul – na šalterima pošta

02.07.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za jun 2019.

25.06.

Isplata drugog dela penzija za maj 2019. za korisnike PIO Fonda.

11.06.

Isplata prvog dela penzija za maj 2019. za korisnike PIO Fonda – zaposlene.

I deo za maj

11. jun – preko tekućih računa
10. jun – na kućne adrese
10. jun – na šalterima pošta

06.06.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za maj 2019.

04.06.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za maj 2019. godine.

25.05.

Zaposleni II deo za april

25. maj – preko tekućih računa

27. maj – na kućne adrese

27. maj – na šalterima pošta

 Zaposleni I deo za april

10. maj – preko tekućih računa

13. maj – na kućne adrese

13. maj – na šalterima pošta

07.05.

Isplata Vojnih i poljoprivrednih penzija za april 2019. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura

04.05.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za april 2019. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura

Zaposleni II deo za mart

25. april – preko tekućih računa
22. april – na kućne adrese
22. april – na šalterima pošta

Zaposleni I deo za mart

10. april – preko tekućih računa
11. april – na kućne adrese
11. april – na šalterima pošta

02.04.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za mart 2019. godine.

Zaposleni II deo za februar

23. mart – preko tekućih računa
25. mart – na kućne adrese
25. mart – na šalterima pošta

09.03.

Isplata prvog dela penzija za februar 2019. godine za korisnike PIO Fonda.

9. mart – preko tekućih računa
11. mart – na kućne adrese
11. mart – na šalterima pošta

05.03.

Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za februar 2019. godine.

02.03.

Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za februar 2019. godine.

Zaposleni II deo za januar

23. februar – preko tekućih računa
22. februar – na kućne adrese
22. februar – na šalterima pošta

Samostalne delatnosti januar

2. februar – preko tekućih računa
4. februar – na kućne adrese i na šalterima pošta

Poljoprivredni januar

5. februar

Vojni januar

5. februar

 

Similar Posts