Kako izlečiti samog sebe

Kako izliječiti sam sebe

4. Samo ljubav iscjeljuje

​Energija ljubavi je ispunjena sa neverovatnom moći izlečenja.

Kada šaljete ljubav u bilo koji dio tijela gdje postoji bol ili zastoj u radu, tada ona ispunjava obnavljajućom silom dušu i um.
U umu se dešavaju promjene pažnje od otkrivanja problema do pronalaženja rešenja, a duša “vidi” bolno mjesto i hrani ga bezuslovnom ljubavlju. Ovo osjećanje živi u sadašnjosti, upravo tamo, gdje se liječenje odvija – a ne u prošlosti niti u budućnosti.

5. Oproštaj oslobađa u srcu prostor za ljubav

Kada je naše srce puno straha, bijesa, tuge ili očaja, u njemu nema mjesta za topla osjećanja, bez kojih teško može da se bude zdrav. Ljubav je povezana sa dušom, oproštaj sa umom; on oslobađa emocionalni naboj koji je popunjen bolnim mislima – tim koje izazivaju ponašanje žrtve i primoravaju nas da vodimo život “od danas do sjutra” umjesto prirodno i potpuno.

Oproštaj uklanja zastoj u energetskom tijelu, da bi informacije sadržane u njemu mogle slobodno da teku, obezbjeđujući povezanost sa dušom, umom i tijelom za podršku zdravlju. Pomoću pravih vibracija on eliminiše nezdravu instalaciju i strahove koji se javljaju u kičmi, toksične emocionalne naboje u organima, žlijezdama i mišićima. Pokreće proces ozdravljenja i jača imuni sistem, a mi bivamo manje podložni bolestima.

6. Mijenjanje je jedini pravac djelovanja

Evoluciono putovanje – je jedna od promjena, drugog izbora u životu nema. Promjene transformišu naše mišljenje i pomažu da se uzdignemo iznad prošlosti u sadašnjosti, i iz sadašnjosti u budućnosti. Prvi korak u transformaciji je oproštaj, sledeći je ljubav. Kada opraštamo sebi i onima koji su nas povrijedili, povećavamo prostor u svom umu za nove misli i proširujemo srce da može da primi više ljubavi.

Kada smo bolesni, našoj duši, umu i tijelu su potrebne promjene. Oni šalju signale da nešto nije u redu, da nešto nije kako treba, da je jedinstvo između njih izgubljeno – i sve to utiče na naše stanje. Model psiho-duhovnog isceljivanja koji predlaže duša, podseća nas: ako su bolesne misli, tada i tijelo boluje. Jedini način da se izliječi je da se promijeni način mišljenja. “Živjeti – znači mijenjati se; mijenjati se – znači rasti; rasti – znači svaki put beskonačno stvarati sebe ponovo.”

​7. Fokusirajte se na ono što želite, a ne na ono što ne želite

Izlečenje je u skladu sa zakonom privlačenja: Ono što misliš, to i dobijaš. Dobijaš, ono što misliš. Najbolji način da se provjeri da li su vaše misli zdrave, je da proanalizirate svoj način života, odnos sa drugima i zdravlje.

​Ako ono što ste pronašli, nije ono što želite, onda mijenjajte nešto. Postoji jedna zajednička za sve nas nevolja, koja prije ili kasnije atakuje svakoga u životu: počinjemo da privlačimo to što ne želimo, a ne ono što želimo. Jedini način da se zaustavi taj proces je da se fokus promijeni.

Ali prvo se mora naučiti da se živi ovdje i sada.

Hvala sajtu: www.bebamur.com

Similar Posts