Nove mere za podršku rađanju

Nove mere za podršku rađanju

Te mere podrazumevaju

– jednokratnu pomoć u iznosu od 100.000 dinara za prvo dete

– pomoć od 10.000 dinara mesečno za drugo dete, do navršene druge godine

– pomoć od 12.000 dinara mesečno za treće dete do navešene desete godine

– pomoć u ukupnom iznosu od 18.000 evra za deset godina za četvrto dete

To znači da će majka koja rodi treće i četvrto dete dobiti ukupno 30.000 evra od države, odnosno 30.000 dinara svakog meseca.

Predložene mere će državnu kasu u ovom trenutku koštati oko 12 miliona evra.

Similar Posts