Muškarac:

sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (Prevremena starosna penzija)

Žena:

sa 61 godinom i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja
sa 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (Prevremena starosna penzija)
pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2017…>>

 

Muškarac:

65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (Prevremena starosna penzija)

Žena:

sa 61 godinom i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja
sa 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (Prevremena starosna penzija)
pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža
ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van posla, potrebno je najmanje pet godina staža
Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:

do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
do 25 godina – dve godine staža osiguranja
do 30 godina – tri godine staža osiguranja

Zakon propisuje kontrolni pregled u roku do tri godine, izuzetak su stariji od 58 godina i oni čije dijagnoze ne ukazuju da će radna sposobnost biti poboljšana. Zahtev za kontrolu šalje se po službenoj dužnosti, uz poziv i obaveštenje koju dokumentaciju treba pripremiti. Ukoliko se lice ne odazove pozivu ili neopravdano izostane, obustavlja se isplata penzije.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

Bračni drug ima pravo na porodičnu penziju u 2017:

Supruga:

sa navršene 53 godine, pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života

Suprug:

ako je u momentu smrti supruge imao najmanje 58 godina života

VAŽNO JE ZNATI…>>

Similar Posts