Recept za slavski kolač

Recept za slavski kolač

Kad osvane dan krsne slave, u crkvu se nosi kolač, žito i crno vino. Tom prilikom svečar preda svešteniku pre svete Liturgije čitulju (spisak živih i preminulih članova porodice) radi pomena i vađenja čestica na proskomidiji – zivih za zdravlje, a upokojenih za pokoj duše.

Sveštenik prvo molitveno priziva Gospoda Isusa Hrista da blagoslovi predloženi hleb i vino, izgovarajući tri puta reči: „Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino Duhom tvojim Svetim svagda, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.”

Zatim obema rukama uzima hleb i podiže ga, okrenut ikoni, odnosno istoku, „Gospode Bože, prinosimo Ti ovo u slavu i čast svetog ……..; njegovim molitvama primi, Premilostivi, ovu žrtvu u svoj nadnebesni žrtvenik.”

Zatim spušta kolač i reže ga po donjoj kori u vidu krsta i preliva ga vinom čineci znak krsta. Kolač okreću sveštenik, domaćin i svi prisutni – kružno, u desno dok se tropari pevaju. Okretanje kolača u krug označava večnost. Krug je simbol večnosti.

Posle ovoga kolač se lomi na pola i stavljaju se njegove polovine donjom korom jedna prema drugoj, tako da prorezana mekota jedne i druge polovine bude okrenuta gore: nju celivaju sveštenik i domaćin tri puta.

Sveštenik govori: „Hristos među nama.” Domaćin odgovara: „I jeste i biće.”

Similar Posts