Pored majke deteta pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta ukoliko ispunjava gorepomenute uslove, ali samo ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Kako se ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Zakonom je predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (primera radi, u Beogradu ovaj posao poveren je Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu).

#Roditeljski dodatak

Čitko popunjen zahtev i dokumenta predaju se u Pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45, od 7,30 do 15,30 časova svakog radnog dana.Obrazac zahteva možete da dobijete u Pisarnici, ili da ga sami odštampate pošto ga preuzmete klikom na link ispod ovog teksta.

Zahtev za ostvarivanje prava

Zahtev i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li ih podnosi otac ili majka deteta.

 

Similar Posts