Samouverene i hrabre žene

Samouverene i hrabre žene

One slušaju.

Samouverene žene veruju sopstvenoj proceni, ali dovoljno su sigurne u sebe da bi saslušale mišljenje i drugih. Možda im se neće uvek dopasti ono što čuju, ali neće napraviti haos zato što se šefu nije dopala njihova PowerPoint prezentacija. One shvataju da kritiku treba shvatiti konstruktivno, a da je slušanje tuđih odgovora dobar način da reše svoje probleme.

Similar Posts