Socijalna davanja

Predviđena je isplata korisnicima:

19.06.

Isplata dečijeg dodatka za maj 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.06.

Isplata roditeljskog dodatka za maj 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.06.

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za maj 2020.

19.06.

Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za maj 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

19.06.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za maj 2020. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

– Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec april dana 20.05.2020. godine

za mesec mart dana 21.04.2020. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec mart dana 21.04.2020. godine

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec mart dana 22.04.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec mart dana 22.04.2020.godine

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec mart dana 21.04.2020.godine

Similar Posts