Socijalna davanja

– Razlike na ime isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec januar 2020. godine dana 25.03.2020.godine

Socijalna davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec februar dana 20.03.2020. godine

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec februar dana 20.03.2020. godine

Naknade zarade-bolovanja, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec februar dana 23.03.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec februar dana 23.03.2020.godine

Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec februar dana 20.03.2020.godine

Similar Posts