Šta leči homeopatija 

Zbog svega ovoga pogrešno je reći koje bolesti homeopatija leči, a koje ne, ali ako pogledamo statistike jasno možemo videti gde homeopatija pokazuje dobre rezultate, a to su:

– kožne bolesti
– alergije
– glavobolje i vrtoglavice
– bolesti sistema za disanje
– bolesti sistema za varenje
– ginekološki problemi
– endokrini problemi
– nesanice
– poremećaji rasta, razvoja i ponašanja kod dece
– mentalno – emotivne probleme nastale usled stresnog načina života, kao i posledice svih vrsta stresova
– sve bolesti koje su klasifikovane u klasičnoj medicini kao psihosomatske bolesti
– nejasna stanja koja se ne mogu staviti ni pod jednu dijagnozu i samim tim se ne mogu ni lečiti klasičnom medicinom

Ovo je samo deo zdravstvenih problema koji se leče homeopatijom. Dijapazon bolesti koje se mogu lečiti homeopatijom je mnogo širi i obuhvata i kompleksne bolesti tipa sistemske bolesti, tumori…

Homeopatijom se mogu lečiti svi uzrasti, od rođenja do najstarijeg doba, bez izuzetka.

Hvala sajtu: homeopatija-agora.com

Similar Posts