27. septembra

  • Krstovdan

    Krstovdan - Vozdviženje Časnog Krsta

    Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa Časnim Krstom Hristovim: prvo pronalazak Časnog Krsta na Golgoti, i...