lični uspeh

  • Lični uspeh

    Uspeh u životu

    Uspeh u životu

    Mladi ljudi se pitaju: „Da li ću uspeti u životu?”, a stariji koji svode svoje životne bilanse: „Koliko sam uspeo u životu?”.

    A šta životni uspeh zapravo jeste?...