ljubavnik

  • Ja bih

    " JA BIH NJEMU" by DULCINEA

     

    "Ja bih sa njim plesala po kiši, privijajući uza se’ svaki mokri dio odjeće na njegovom tijelu.

    Ja bih se sa njim smijala, ne mareći za, od...