numerologija

  • magičan datum

    Magičan datum 10. 10.

    Magičan datum 10. 10. menja životne planove i želje.

    Deseti dan desetog meseca oslobađa snažnu energiju koja podstiče da se krene u novom smeru, kaže losangeleski astrolog Tanaz Čab,...