posebna nega deteta

  • Socijalna davanja

    Socijalna davanja

    Socijalna davanja

    Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

    Očekivane isplate korisnicima socijalnih davanja su: