prijatelj

 • Ja bih

  " JA BIH NJEMU" by DULCINEA

   

  "Ja bih sa njim plesala po kiši, privijajući uza se’ svaki mokri dio odjeće na njegovom tijelu.

  Ja bih se sa njim smijala, ne mareći za, od...

 • Nasilje u porodici

  Nasilje u porodici i u partnerskim odnosima

   

  Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do...