sveti marko

  • Sveti Marko

    Sveti Marko

    Sveti Marko - apostol i jevanđelist

    Proslavlja se 8. maja

    Bio je saputnik i pomoćnik apostola Petra koji je u svojoj poslanici Marka nazvao svojim duhovnim sinom. Kad je Marko bio sa...