ukrasi za slavski kolač

Ukrasi za slavski kolač

Slavski pečat se stavlja prvi na kolač na sredini kolača. Sa četiri strane, preko idu ukrasi.

Tradicija je da imate drveni izrezbareni pečat koji utisnete u testo. Pečat se obično kupuje u crkvi.

Ako nemate možete napraviti pločice sa izgledom pečata. Kvadrat prekrstite i redom u četvrtine upišite po dva sloga.

IS, HS, NI, KA. Poruka koja glasi “Isus Hristos pobeđuje”. Na pečatu pišite ćirilicom.

Similar Posts