Upis u prvi razred

Upis u prvi razred

Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koje dete može optimalno da odgovori.

Izuzetno kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane pedagoga i psihologa, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, organi škole mogu utvrditi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili potrebu za dodatnom podrškom u obrazovanju.

Similar Posts