Upis u prvi razred

Upis u prvi razred

Prilikom upisa neophodno je doneti:

Fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih

Original Potvrdu o zdravstvenom stanju deteta
Fotokopiju prijave boravka deteta
Original Uverenje da je dete pohađalo predškolski program

Od ove školske godine , prilikom upisa u 1. razred, postoji mogućnost da roditelj podnese zahtev školi da u njihovo ime pribavi izvoda iz matične knjige rođenih i prijavu boravka deteta, ali je za isto neophodno da dođu u školu, daju potrebne podatke o sebi i detetu i potpišu saglasnost da škola pribavi navedena dokumenta za dete. Potvrdu doma zdravlja o zdravstvenom stanju deteta i Uverenje da je dete pohađalopripremni predškolski program ipak u svakom slučaju moraju dostaviti u papirnom obliku.

Similar Posts