Vaučeri za odmor u Srbiji 2018.

PODNOŠENjE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANjE

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte ili pasoša, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju.

Tako kompletirana prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije.
Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Similar Posts