Vaučeri za odmor u Srbiji 2018.

VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.

Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.
Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

 

Similar Posts