Međunarodni dan nulte tolerancije prema sakaćenju ženskih genitalija

Međunarodni dan nulte tolerancije prema sakaćenju ženskih genitalija