kazalište

  • agata kristi

    Na današnji dan 12.01.

    Na današnji dan 12.01. Agata Kristi (Torki, 15. septembar 1890 — Volingford, 12. januar 1976.)

    Agatha Christie nikad nije formalno obrazovana. Majka ju je naučila čitati, a otac podučavao...