Konstantin Simonov

  • Čekaj me, ja ću sigurno doći

    Čekaj me

    Čekaj me

    Konstantin Simonov bio je veliki ruski pisac, pesnik i patriota kog je sudbina često odvodila na ratne frontove. Beznadežno je bio zaljubljen u Valentinu Serovu, tada najlepšu i...