Uživanje u životu je za ženu najbolja kozmetika

Uživanje u životu je za ženu najbolja kozmetika. Ne smemo, u bilo kojoj životnoj dobi, biti zadovoljne i zauzeti svoje mesto uz kamin i jednostavno gledati. Život treba živeti. Znatiželja … Continue reading Uživanje u životu je za ženu najbolja kozmetika