Imate li petlju

  • Imate li petlju

    Imate li petlju - Andžela Dakvort

    Ako ne možemo da budemo genijalni kao Ajnštajn, vredi li studirati fiziku?

    Ako ne možemo da budemo brzi kao Bolt, da li da uopšte probamo da...