imenice

  • atribut

    Atribut

    Atribut

    Mada se u petom razredu o tome retko govori, iako nema valjanih razloga za to, ODMAH MORATE ZNATI da:

    ATRIBUT NIJE ČLAN REČENICE, iako postoji kao SLUŽBA (funkcija) u...