impulsivno

  • Mlad mesec u Biku

    Mlad Mesec u Biku

    Mlad Mesec u Biku 23. 04. 2020. godine

    Velike promene i novine se dešavaju sa ovim mladim Mesecom.

    Mlad Mesec se dešava na 3 stepenu Bika koji je stepen egzaltacije gde je on najjači uz...