Jacinta Miović Kunić

  • Bog na moru

    Bog na moru

    Bog na moru

    Slano je more obogatilo kamenite, bezvodne pustinje Primorja time što je rodilo pomorce – ratnike, trgovce i mecene.

    Sve što oko vidi u Boki Kotorskoj, a da je sagrađeno od...