jelena bruks

  • jelena bruks

    Ona je postala simbol ženskog sporta

    Ona je postala simbol ženskog sporta, a na dodeli medalja pojavila se sa bebom u naručju

    Mudri ljudi kažu da se majke rađaju u istom trenutku kada i deca. Jelena Bruks jeste bila šampionka...