kognitivni proces

  • 10 RAZLOGA ZAŠTO TREBA ČITATI

    10 razloga zašto treba čitati

    10 razloga zašto treba čitati Naučno gledano, čitanje je kognitivni (saznajni) proces usvajanja značenja preko napisanih simbola. Dokazano je da čitanje umanjuje stres, te da…