kognitivni

  • Dječji mozak razvijaju putovanja,

    Dječji mozak razvijaju putovanja, a ne igračke

    Dječji mozak razvijaju putovanja, a ne igračke, tvrde istraživanja!

    Istraživanja su potvrdila ono što već vjerovatno naslućujete – Naime, dječji mozak razvijaju putovanja, a ne igračke...