kolega

  • Nasilje u porodici

    Nasilje u porodici i u partnerskim odnosima

     

    Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do...