komrad vranje

  • Jednokratna novčana pomoć

    Jednokratna novčana pomoć Način ostvarivanja jednokratne novčane pomoćiOvaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u…