komunikativna vrednost

  • atribut

    Atribut

    Atribut Mada se u petom razredu o tome retko govori, iako nema valjanih razloga za to, ODMAH MORATE ZNATI da: ATRIBUT NIJE ČLAN REČENICE, iako…