kontinenti

  • drzave i glavni gradovi

    Države i glavni gradovi

    Države i glavni gradovi

    Ne postoji tačan i zvaničan podatak o ukupnom broju nezavisnih zemalja pošto se politička karta sveta konstantno menja. Broj međunarodno priznatih država varira u...