korona

  • Polazak u školu

    Polazak u školu

    Polazak u školu - Kako da olakšate detetu

    Polazak u prvi razred jeste jedna nova faza u životu deteta, ali i u životu svih članova porodice. Ove godine naročito.

    Da li ćete slati dete...