krštenje

  • Bogojavljenje

    Bogojavljenje je praznik kojim proslavljamo dan kada je Bog Otac je govorio sa neba, Bog Sin se krstio u Jordanu, a Bog Duh Sveti je, u vidu goluba, sišao sa neba nad Hristovu...