krta kosa

  • a ti i dalje mislis

    A ti i dalje misliš…

    A ti i dalje misliš…

    Babe koje ne čuvaju svoju unučad. Majka koja ne razume tvoje reči, ko da si tuđa, ne njena. Kasirka koja te čeka za dva dinara, iako joj ostavljaš bakšiš već...