Kumaila Nandžijan

  • Orataci na točkovima

    Oratci na točkovima

    Oratci na točkovima - komedija leta U bioskopima od 11. jula Dinamična komedija Ortaci na točkovima (Stuber) uz karakterističan humorom koji nas je nekada do…